Rastislav Vojtko

Počet záznamov: 11


Lačný A., Vojtko R., Velšmid M., Dušeková L. & Papčo J., 2020: Geological control of the origin of dolines in the Plavecký Karst (Malé Karpaty Mts., Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 12, 2, 137-152.


Michalíková S. & Vojtko R., 2019: Geological structure in the area of the upper reach of Hnilec Valley (Western Carpathians). Acta Geologica Slovaca, 11, 1, 31-42.


Vojtko R., Klučiar T., Králiková S., Hók J. & Pelech O., 2019: Late Badenian to Quaternary palaeostress evolution of the northeastern part of the Danube Basin and the southwestern slope of the Štiavnica Stratovolcano (Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 11, 1, 15-29.


Klučiar T., Kováč M., Vojtko R., Rybár S., Šujan M. & Králiková S., 2016: Hurbanovo-Diösjenő zlom: kôrová oslabená zóna na hranici medzi Centrálnymi Západnými Karpatmi a Severopanónskou oblasťou. Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 59-70.


Vojtko R., Králiková S., Kriváňová K. & Vojtková S., 2015: Litostratigrafia a tektonika východnej časti Veporských vrchov (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 7, 2, 113-127.


Fekete K. & Vojtko R., 2013: Neotektonická aktivita pravnianskeho zlomu v oblasti pohoria Žiar. Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 117-127.


Sůkalová Ľ., Vojtko R. & Pešková I., 2012: Kenozoická deformácia a vývoj napäťových polí v oblasti Kozích chrbtov a západnej časti Hornádskej kotliny (Centrálne Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, 53-64.


Hók J., Vojtko R. & Slaninka I., 2011: Vznik a vývoj klenbovej štruktúry Cerovej vrchoviny. Acta Geologica Slovaca, 3, 2, 113-121.


Hók J. & Vojtko R., 2011: Interpretácia pohorelskej línie v podloží stredoslovenských neovulkanitov (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 13-19.


Králiková S., Hók J. & Vojtko R., 2010: Reorientácia napäťového poľa odvodená z morfoštruktúr a zlomového porušenia pliocénnych sedimentov Hronskej pahorkatiny (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 17-22.


Pešková I., Hók J., Štepančíková P., Stemberk J. & Vojtko R., 2010: Výsledky napäťovej analýzy z oblasti Sudetského zlomu (SV časť Českého Masívu). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 11-16.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 46419
  • Tento rok: 1914
  • Tento mesiac: 184
  • Tento týždeň: 205