Ondrej Pelech

Počet záznamov: 5


Vojtko R., Klučiar T., Králiková S., Hók J. & Pelech O., 2019: Late Badenian to Quaternary palaeostress evolution of the northeastern part of the Danube Basin and the southwestern slope of the Štiavnica Stratovolcano (Slovakia). Acta Geologica Slovaca, 11, 1, 15-29.


Pelech O., Hók J., Havrila M. & Pešková I., 2017: Reply to the Comment on “Structural position of the Upper Cretaceous sediments in the Považský Inovec Mts. (Western Carpathians)”. Acta Geologica Slovaca, 9, 1, 39-43.


Pelech O., Hók J., Havrila M. & Pešková I., 2016: Štruktúrna pozícia vrchnokriedových sedimentov v Považskom Inovci (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 43-58.


Pelech O., Józsa Š., Kohút M., Plašienka D., Hók J. & Soták J., 2016: Štruktúrne, biostratigrafické a petrografické vyhodnotenie vrchnokriedových červených slieňovcov a podložných granitoidov vo vrte HPJ-1 Jašter pri Hlohovci (Považský Inovec, Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 8, 1, 27-42.


Hók J., Pelech O. & Slobodová Z., 2013: Kinematická analýza horninových komplexov veporika a hronika v oblasti sklenoteplického ostrova (Stredoslovenské novulkanity). Acta Geologica Slovaca, 5, 2, 129-134.<-- back to new search

Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 46417
  • Tento rok: 1912
  • Tento mesiac: 182
  • Tento týždeň: 203