Synak R., 2009: Program SedPak – model sedimentárnej architektúry usadenín vrchného bádenu viedenskej panvy. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 111–118.


Program SedPak – model sedimentárnej architektúry usadenín vrchného bádenu viedenskej panvy

Modelling of sedimentary architecture using the SedPak software – a case study of the Upper Badenian sediments (Vienna Basin)


Rastislav Synak

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; synak@fns.uniba.sk

Abstract

SedPak software provides a conceptual framework for modelling the sedimentary fill of basins by visualizing stratal geometries as they are produced between sequence boundaries. It is designed to model and reconstruct clastic and carbonate sediment geometries which are produced as a response to changing rates of tectonic movements, eustasy, and sedimentation. The simulation enables the evolution of the sedimentary fill of a basin to be tracked, defines the chronostratigraphic framework for the deposition of these sediments, and illustrates the relationship between sequences and systems. The possibilities of use the SedPak software to simulate infilling of a sedimentary basin and to demonstrate the basics principles of sequence stratigraphy are shown on the example of Upper Badenian deposits in the Vienna Basin.


Key words: SedPak software; computer modelling; sedimentary architecture; Vienna Basin; Late Badenian


Manuskript doručený: 2009-06-10

Manuskript revidovaný: 2009-11-14


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 44953
  • Tento rok: 448
  • Tento mesiac: 448
  • Tento týždeň: 214