Sopková B., 2009: Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 47–56.


Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika

Sequence stratigraphy and depositional environments of the Sarmatian sediments in the NW part of the Vienna Basin: Moravian Central Depression, Czech Republic


Bohuslava Sopková

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; sopkova@fns.uniba.sk

Abstract

The study is focused on the development of the Sarmatian sedimentary record in the NW Vienna Basin, Moravian Central Depression. To identify key surfaces, the principles of sequence stratigraphy and electrosequence analysis were used together with the well logs and well cores data as well as data obtained from final reports. The identified sequence boundaries (SB) and surfaces (ts, mfs) divide the Sarmatian sediments into sequences of the relative base level change of the third and fourth order. Except the third order cycle related to Haq's TB 2.6 cycle, which includes the whole Sarmatian stage, two individual cycles of higher order were revealed in the sedimentary record of the Moravian Central Depression. Their occurrence was also proved in Austrian as well as in Slovak part of the Vienna Basin, what points to their interregional character.


Key words: Sequence stratigraphy, Sarmatian, Vienna Basin, Moravian Central Depression


Manuskript doručený: 2009-06-12

Manuskript revidovaný: 2009-07-29


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 44955
  • Tento rok: 450
  • Tento mesiac: 450
  • Tento týždeň: 22