Schügerl R., 2010: Vplyv fyzikálnych vlastností na rýchlosť prechodu seizmických vĺn horninami. Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 69–76.


Vplyv fyzikálnych vlastností na rýchlosť prechodu seizmických vĺn horninami

The influence of physical properties on propagation velocity of seismic waves of the rocks


Radoslav Schügerl

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; schugerl@fns.uniba.sk

Abstract

Dynamic load are very important for determination physical properties of the rocks. Dynamic load propagates in the rocks by seismic waves (subsurface waves – longitudinal and transverse, and surface – Rayleigh´s waves). Laboratory (ultrasound machine and hydraulic jack) and field methods (cross – hole, down – hole and up – hole) on the determination to propagation velocity of seismic waves of the rocks can be used. This article presents selected problems of the research of the influence of physical properties (bulk density, porosity, change of temperature, stage of saturation) on propagation velocity of seismic waves of the rocks and compares the values of dynamic modulus of elasticity Edyn obtain by means of ultrasound machine and by hydraulic jack. These parameters were obtained by laboratory testing of sandstone samples from locality of Jánovce – Jablonov (Šibenik tunnel).


Key words: velocity of seismic waves, ultrasound, hydraulic jack, dynamic modulus of elasticity, bulk density, porosity, temperature, saturation


Manuskript doručený: 2010-02-10

Manuskript revidovaný: 2010-04-14


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 44953
  • Tento rok: 448
  • Tento mesiac: 448
  • Tento týždeň: 214