Petrýdesová L. & Liščák P., 2009: Monitorovanie vybraných parametrov podzemných vôd na Veľkomarskom zosuve (Liptovská kotlina). Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 83–91.


Monitorovanie vybraných parametrov podzemných vôd na Veľkomarskom zosuve (Liptovská kotlina)

Monitoring of selected parameters of groundwater on the Veľkomarsky landslide (The Liptovská kotlina depression)


Lenka Petrýdesová & Pavel Liščák

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; petrydesova@fns.uniba.sk

Abstract

Slope movements negatively influence the quality of the environment in Slovakia. This work is oriented on the regime observations of the Veľká Mara landslide. The fieldwork was realized in the span of one year. The aim of our study was to extend monitoring methods of the slope deformation on the measurement of selected physical parameters of groundwater (electric conductivity and temperature). We focused mainly on the definition of the communication among particular observed objects, and identified partial geological structures within the slope deformation.


Key words: Liptovská Mara landslide, monitoring, groundwater, electric conductivity, temperature


Manuskript doručený: 2009-11-04

Manuskript revidovaný: 2009-12-10


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 44953
  • Tento rok: 448
  • Tento mesiac: 448
  • Tento týždeň: 214