Kučerová J., 2009: Miocénna flóra z lokalít Kalonda a Mučín. Acta Geologica Slovaca, 1, 1, 65–70.


Miocénna flóra z lokalít Kalonda a Mučín

Miocene flora from the localities Kalonda and Mučín


Jana Kučerová

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; kucerovaj@fns.uniba.sk

Abstract

Results of palaeobotanical research of two localities situated in Southern Slovakia near the town Lučenec are presented in the paper. The studied Early Miocene plant assemblages occur in the Bukovinka Formation, preserved in a layer of rhyodacite tuff. Morphological characteristics of the leaf impressions enabled identification of 26 angiosperm taxa. The plant composition indicates subtropical humid broad-leaved forest environment.


Key words: fossil macroflora, Lower Miocene, Eggenburgian, tuff, Southern Slovakian Basin


Manuskript doručený: 2009-08-28

Manuskript revidovaný: 2009-09-28


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 45067
  • Tento rok: 562
  • Tento mesiac: 562
  • Tento týždeň: 134