Kronome K., 2009: Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej Brezovej. Acta Geologica Slovaca, 1, 2, 125–139.


Mikrofácie hallstattských vápencov pri Silickej Brezovej

Microfacies of Hallstatt Limestones near Silická Brezová


Katarína Kronome

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; kronomek@fns.uniba.sk

Abstract

This work is focused on microfacies analysis of the Upper Triassic Hallstatt limestones occurring at the locality "Trench" – a section of the Silicic Unit near the Silická Brezová village. Classical methods of limestones study are amended by statistical methods. The section studied is built of Tuvalian to Sevatian sediments, i.e. upper parts of the Tisovec (Waxeneck) Limestone, Hallstatt and Dachstein limestones (the paper is focused mainly to the Hallstatt Limestone). They are developed in facies of bedded bioclastic limestones of greyish-pink and brick-red colour with signs of nodularity. These limestones sedimented mainly in open shelf environment communicating with deep water environment during the sedimentation.


Key words: microfacial analysis, Late Triassic, Hallstatt Limestone, Western Carpathians, Silicka Brezová


Manuskript doručený: 2009-09-27

Manuskript revidovaný: 2009-12-18


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 44950
  • Tento rok: 445
  • Tento mesiac: 445
  • Tento týždeň: 211