Králiková S., Hók J. & Vojtko R., 2010: Reorientácia napäťového poľa odvodená z morfoštruktúr a zlomového porušenia pliocénnych sedimentov Hronskej pahorkatiny (Západné Karpaty). Acta Geologica Slovaca, 2, 1, 17–22.


Reorientácia napäťového poľa odvodená z morfoštruktúr a zlomového porušenia pliocénnych sedimentov Hronskej pahorkatiny (Západné Karpaty)

Stress change inferred from the morphostructures and faulting of the Pliocene sediments in the Hronská pahorkatina highlands (Western Carpathians)


Silvia Králiková, Jozef Hók & Rastislav Vojtko

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; kralikova@fns.uniba.sk, hok@fns.uniba.sk, vojtko@fns.uniba.sk

Abstract

The Hronská pahorkatina highland belongs to the particular morphostructures of the north-eastern part of Danube Basin with the typical pattern of fluvial valleys. Orientation and character of the fluvial valleys together with brittle disruptions of the Pliocene sediments has been object of the morphotectonic and structural analysis. Transversal asymmetry of the valleys and their arrangement refer to fault predisposition. The Pliocene sediments are affected by normal faulting with different orientation of the fault planes in NE–SW and NW–SE directions. Orientation of the faults corresponds to orientation of the fluvial valleys. The faults origin was connected with reorientation of the stress field during the Latest Pleistocene to the Holocene.


Key words: morphotectonics, brittle structures, neotectonics, Danube Basin, Western Carpathians


Manuskript doručený: 2010-02-23

Manuskript revidovaný: 2010-03-15


PDF súborBibTex súborRIS súborXML súbor


Informácie

Pripravované články

  AGEOS 2020, roč. 12, č. 2

  Archív

  Návštevnosť

  • Spolu: 44952
  • Tento rok: 447
  • Tento mesiac: 447
  • Tento týždeň: 213